Akvárium.sk - Fórum | Inzercia | Kontakty
19. 2. 2018 2:42:10
       Vyber si:
  Úvod
  Súťaž
     Sladkovodné
     Morské
     Výsledky
  Ryby
  Články
  Rastliny
     Články
  More
     Ryby
  Knihy
     Rastliny
     Sladkovodné
     Morské
     Technika
     Jazierko
  Technika
     Filtre
  Nádrže
     Vaše
     More
     Amano
  Inzeráty
     Ryby
     Potrava
     Rastliny
     Technika
     Ostatné
     Pridať
  Kontakty
     Predajne
     Internetové
     Chovatelia
     Pestovatelia
     Výkupne
     Výrobcovia
     Dovozcovia
     Veľkoobchody
     Služby
     Pridať
  Pozadia
  Fórum
     Prihlásiť
     Registrácia
  Odkazy
     Pridať
  Kontakt
 
       Reklama
 
       Info na e-mail:
Ak chcete byť informovaní o novinkách na tejto stránke tak sa zaregistrujte
 
Odhlásiť    Prihlásiť

Prehľad testov Sera - časť II.

NH4/NH3 test (sladká i morská voda)

Reagent 2 obsahuje Fenol. Vdýchnutie, prehltnutie, alebo penetrácia cez kožu sú zdraviu škodlivé. Po vdýchnutí, okamžite choďte na čerstvý vzduch a silno dýchajte, po prehltnutí pite veľa vody, vyvolajte zvracanie, po postriekaní kože dôkladne zasiahnuté miesto omývajte. V prípade nevolností, alebo iných ťažkostí, vyhľadajte lekársku pomoc.
Reagent 3 obsahuje Natriumhydroxid a Natriumhypochlorid. Spôsobuje ťažké popáleniny. Regent držte pod zámkom a neprístupný deťom. Pri práci používajte ochranné rukavice. Ak sa dostane do očí, okamžite ich vymývajte vodou, konzultujte s lekárom. Pri akejkolvek nevolnosti, vyhľadajte lekársku pomoc. Obal testu s návodom mu ukážte.


Pokial sa poruší vývoj baktérií v akváriu, prestanú rozkladať a neutralizovať Amonium, resp. amoniak vzniklé rozkladom proteinov. Pri vysokej hodnote pH (morské a Tanganika akváriá) sa mení vceľku neškodné Amonium na vysoko jedovatý amoniak, čo má za následok úhyn rýb.

Návod na použitie:
1. Kivety treba pred a po každom teste dôkladne vyumývať. Flaštičky s tekutými reagentmi treba pred použitím zatrepať. Po odliatí potrebného množstva reagentu treba fľaštičky okamžite dôkladne zatvoriť a nepomýliť si uzávery.
2. Kivetu viac razy naplňte a prepláchnite testovanou vodou, potom naplňte po rysku 10 ml (sladká voda), alebo 5 ml (morská) voda) a z vonkajšej strany otrite do sucha.
3. Pridajte 6 kvapiek reagentu 1, kivetu uzatvorte plastovým viečkom a mierne s ňou potraste.
4. Snímte viečko, pridajte 6 kvapiek reagentu 2, nasaďte viečko a s kivetou mierne potraste.
5. Snímte viečko, pridajte 6 kvapiek reagentu 3, nasaďte viečko a s kivetou mierne potraste, potom opäť viečko snímte.
6. Po 5-tich minutách porovnajte farbu s farebnou stupnicou. Položte ju na biele miesto farebnej stupnice, pri dennom svetle (nie na priamom slnku) pozrite zhora a porovnajte s odpovedajúcou farbou na stupnici. Neodporúčame porovnávať pri umelom svetle, nakoľko umelé svetlo skresľuje farby. Pre sladkú vodu odčítajte hodnoty v riadku “a“ pre morskú v riadku “b“.
7. Nameranú hodnotu porovnajte s hodnotou pH v nasledujúcej tabuľke a určite množstvo a toxicitu amoniaku.
 

Nameraná hodnota

(mg/l)

pH

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

0,5

0,003

0,009

0,03

0,08

0,1á

1,0

0,006

0,02

0,05

0,15

0,36

2,0

0,01

0,03

0,11

0,30

0,72

5,0

0,03

0,09

0,27

0,75

1,80

10,0

0,06

0,17

0,53

1,51

3,60

Atď.

skutočný obsah amomniaku v mg/l

  neškodné
  škodlivé po dlhšom pôsobení
  akútne jedovaté
Rýchla pomoc pri vysokom obsahu amoniaku:
• Čiastočná výmena výmena vody, doplniť čerstvou vodou s dvojnásobnou dávkou sera aqutan prípadne sera ammovec.

NO2-test (sladká i morská voda)

Nitrit vzniká v akváriu a jazierku ako medziprodukt pri rozklade výkalov rýb a nečistôt. Príliš vysoký obsah nitritu ohrozuje ryby v akváriu a v jazierku. Pomocou baktérií v biologicky fungujúcom filtri aktivovanom pomocou sera nitrivec (pre sladkú vodu), alebo sera ammovec (záhradné jazierka) sa nitrit rozloží a neutralizuje.
Pri výmene vody odporúčame kombinovane aplikovať sera aqutan (akvárium) resp. sera koivit (jazierko) ako i sera nitrivec (sladká voda) alebo sera ammovec (sladká a morská voda) podľa návodov.

Návod na použitie:
1. Kivety treba pred a po každom teste dôkladne vyumývať. Flaštičky s tekutými reagentmi treba pred použitím zatrepať. Po odliatí potrebného množstva reagentu treba fľaštičky okamžite dôkladne zatvoriť a nepomýliť si uzávery.
2. Kivetu viac razy naplňte a prepláchnite testovanou vodou, potom naplňte po rysku 5 ml a z vonkajšej strany otrite do sucha.
3. Pridajte 5 kvapiek reagentu 1, i z reagentu 2.
4. Nasaďte viečko a s kivetou mierne potraste. Potom viečko snímte.
5. Po 3 až 5-tich minutách porovnajte farbu s farebnou stupnicou. Položte ju na biele miesto farebnej stupnice, pri dennom svetle (nie na priamom slnku) pozrite zhora a porovnajte s odpovedajúcou farbou na stupnici. Neodporúčame porovnávať pri umelom svetle, nakoľko umelé svetlo skresľuje farby.


Tabuľka kvality vody :

NO2-N

NO2

náprava – čo treba urobiť

5,0 mg/l

16,5 mg/l

vysoko jedovatá, okamžite vymeňte časť vody ako je v predošlom popísané

1,0 mg/l

3/3 mg/l

nebezpečná, vymeňte časť vody ako je v predošlom popísané

0,5 mg/l

1,6 mg/l

škodlivá, vymeňte časť vody ako je v predošlom popísané

0,3 mg/l

0,9 mg/l

prijateľná kvalita vody

<0,1 mg/l

<0,3 mg/l

dobrá

NO3-test (sladká i morská voda)

Neželané riasy sa rozrastajú, ryby, rastliny a bezstavovce (v morskom akváriu) trpia, ak koncentrácia nitrátov prevyšuje 50 mg/l. Preto je potrebné poznať koncentráciu nitrátov vo vašom akváriu alebo jazierku. Koncentráciu nitrátov znížime zapojením sera Bio Denitrator-a, nasadením rýchlorastúcich rastlín (v sladkej vode), alebo vyšších rias (v slanej vode), prípadne častejšou výmenou vody v akváriu, pokial pitná voda vo vašom vodovode má nízku koncentráciu nitrátov.

Návod na použitie:
1. Kivety treba pred a po každom teste dôkladne vyumývať. Flaštičky s tekutými reagentmi treba pred použitím zatrepať. Po odliatí potrebného množstva reagentu treba fľaštičky okamžite dôkladne zatvoriť a nepomýliť si uzávery.
2. Kivetu viac razy naplňte a prepláchnite testovanou vodou, potom naplňte po rysku 20 ml a z vonkajšej strany otrite do sucha.
3. Pridajte 6 kvapiek reagentu 1 a zarovnanú lyžičku (je priložená) reagentu 2. Kivetu uzavrite viečkom a 15 sekúnd silno potraste.
4. Kivetu otvorte a pridajte 6 kvapiek reagentu 3, nasaďte viečko, opäť potraste a potom viečko snímte.
5. Po 5-tich minutách porovnajte farbu s farebnou stupnicou. Položte ju na biele miesto farebnej stupnice, pri dennom svetle (nie na priamom slnku) pozrite zhora a porovnajte s odpovedajúcou farbou na stupnici. Neodporúčame porovnávať pri umelom svetle, nakoľko umelé svetlo skresľuje farby.
6. Ak je farba tmavočervená, je koncentrácia nitrátov 40ml/l alebo vyššia. Opakujte test so zriedenou vzorkou vody.
7. Kivetu viac razy naplňte a prepláchnite testovanou vodou, potom naplňte po rysku 10 ml a doplňte destilovanou vodou po rysku 20ml. Kivetu otrite z vonkajšej strany do sucha a opakujte postup podľa bodov 3 – 5.
8. Opäť porovnajte s farebnou stupnicou. Dajte pozor a porovnávajte s riadkami “10 ml + 10 ml“!
9. Ak je i teraz vzorka zbarvená do tmavočervena, znamená to, že je koncentzrácia nitrátov 80 mg/l alebo vyššia. V takom prípade zrieďte vzorku vody v pomere 5 ml voda + 15 ml destilovaná voda, prípadne až 2 ml vzorka vody + 18 ml dest. voda. Takto môžete zisťovať koncentráciu nitrátov až do hodnoty 400 mg/l.

Pozor:
Destilovaná voda pre domáce použitie (do žehličiek, autoakumulátorov ..) obsahuje takmer vždy konzervačné substancie. Tieto ale spôsobujú chyby merania. Preto pri meraní koncentrácie nitrátov používajte výhradne sera aqua-dest. Ak spotrebujete priloženú dest. vodu, obstarajte si náhradnú vo vašom špecializovanom obchode.

PO4-test (sladká i morská voda)

V nezamorenej prírode sa pohybuje koncentrácia fosfátov pod 1,0 mg/liter. V akváriách, alebo záhradných jazierkách zistíme vyššie koncentrácie. Toto je spôsobené veľkým počtom rýb, krmivami ako i hnojivami obsahujúcimi fosfát. Vyšší obsah fosfátov spolu s nitrátmi má za následok zvýšené rozmnoženie rias. Zisťujte pravidelne koncentráciu fosfátov v akváriách i záhradných jazierkách. Zvýšenú koncentráciu fosfátov (v sladkej vode viac ako 1,0 mg/l v slanej vode viac ako 0,3 mg/l) znížime najjednoduchšie pravidelnou výmenou vody (raz týždenne cca. 10 – 30%), alebo nasadením rýchlo rastúcich rastlín, prípadne vyšších rias ( v morských akváriách) v sladkovodných akváriách odporúčame použiť sera phosvec podľa návodu.

Návod na použitie:
1. Kivety treba pred a po každom teste dôkladne vyumývať. Flaštičky s tekutými reagentmi treba pred použitím zatrepať. Po odliatí potrebného množstva reagentu treba fľaštičky okamžite dôkladne zatvoriť a nepomýliť si uzávery.
2. Kivetu viac razy naplňte a prepláchnite testovanou vodou, potom naplňte po rysku 20 ml a z vonkajšej strany otrite do sucha.
3. Pridajte 6 kvapiek reagentu 1 a krátko s kivetou pohýbte - pomiešajte.
4. Pridajte 6 kvapiek reagentu 2 a krátko s kivetou pohýbte - pomiešajte.
5. Pridajte zarovnanú lyžičku (je priložená) reagentu 3. Kivetu uzavrite viečkom a krátko silno potraste. Kivetu otvote
6. Presne po 5tich minutách porovnajte farby. Položte ju na biele miesto farebnej stupnice, pri dennom svetle (nie na priamom slnku) pozrite zhora a porovnajte s odpovedajúcou farbou na stupnici. Neodporúčame porovnávať pri umelom svetle, nakoľko umelé svetlo skresľuje farby.
7. Ak je farba tmavomodrá, obsahuje voda 2,0 mg/l alebo viac fosfátu. Opakujte test so zriedenou vodou.
8. Kivetu viac razy naplňte a prepláchnite testovanou vodou, potom naplňte po rysku 10 ml a doplňte destilovanou vodou po rysku 20ml. Kivetu otrite z vonkajšej strany do sucha a opakujte postup podľa bodov 3 – 6.
9. Opäť porovnajte s farebnou stupnicou. Dajte pozor a porovnávajte s riadkami “10 ml + 10 ml“!
10. Ak je i teraz vzorka zafarbená do tmavomodra, znamená to, že koncentrácia fosfátov je 4,0 mg/l alebo vyššia. V takom prípade zrieďte vzorku vody v pomere 5 ml voda + 15 ml destilovaná voda, prípadne až “2 ml + 18 ml“. Porovnávajte na správnej stupnici! Takto možno merať koncentráciu fosfátov až do 20,0 mg/l.

Pozor:
Destilovaná voda pre domáce použitie (do žehličiek, autoakumulátorov ..) obsahuje takmer vždy konzervačné substancie. Tieto ale spôsobujú chyby merania. Preto pri meraní koncentrácie fosfátov používajte výhradne sera aqua-dest. Ak spotrebujete priloženú dest. vodu, obstarajte si náhradnú vo vašom špecializovanom obchode.


Pre akvaristov pripravil J. Kolc a I. Heriban     
www.sera.sk                         

       Foto nádrže

Amano
 
       Anketa:
Navštevujete akvaristické výstavy ?
Ano
 8,41%
Nie
 23,62%
Príležitostne
 24,34%
Len v zahraničí
 23,31%
Len na Slovensku
 20,32%
Hlasovali: 15507
 
       Reklama
 
       Štatistiky:
 Inzerátov:
   Ryby: 0
   Potrava: 0
   Rasliny: 0
   Technika: 0
   Ostatné: 0
   Spracov.: 2909
  Fórum:
   Otázok: 2322
   Odpovedí: 7764
   Registrov.: 2387
  Nádrže:
   Vaše: 37
   Amano: 47
  Ryby:
   Sladkovodné: 81
   Morské: 11
  Rastliny: 27
  Knihy: 58
  Odkazov: 147
  Založenie: 15.1. 01
  Prístupov: 32622720

©2001-2007 Akvarium. Všetky práva vyhradené. Webdesign, webhosting Weblife

Odporúčame: Parfémy a kozmetika, Lacné hračky, stavebnice, Last minute Egypt, Poznávací zájazd Rim, Dovolenka Dominikanska republika